Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Kohti huippulaatua lännessä

Alkaa: 01.01.2020
Loppuu: 31.12.2021
Rahoitus: Opetushallitus

​Kohti huippulaatua lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hankkeen askelmerkit ovat Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030.​ Sataedun painopisteenä on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuuden lisäksi asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Hanketta koordinoi TAO ja rahoittaa OPH. Verkostossa on 14 koulutuksen järjestäjää Länsi-Suomen alueelta. 

Tavoitteet

1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista. Laadunhallinta on kattavaa ja tasalaatuista. Teemme toimivaa yhteistyötä laadunhallinnassa eri kouluasteiden välillä. Johto edistää laatukulttuurin kehittämistä ja osallisuutta laadunhallintaan. Koko henkilöstöllä, johdolla ja työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on kiinteä osa laadunhallintajärjestelmää. 2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta. Asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä saatua palautetta ja muuta asiakastietoa hyödynnetään systemaattisesti ja jatkuvasti. Työelämän käyttämät laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmät otetaan huomioon laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä. Viestitetään laatua ja laadunhallintaa koskevista tavoitteista ja linjauksista tarkoituksenmukaisesti ja kohdennetusti henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille .

Lisätietoja hankkeesta

Tapio Hemiä

laatupäällikkö
Sisäinen tarkastus
+358 40 199 4202
Kankaanpää, Alpinkatu 12

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen