Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Kohti huippulaatua lännessä

Alkaa: 01.01.2020
Loppuu: 31.12.2021
Rahoitus: Opetushallitus

​Kohti huippulaatua lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hankkeen askelmerkit ovat Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030.​ Sataedun painopisteenä on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuuden lisäksi asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Hanketta koordinoi TAO ja rahoittaa OPH. Verkostossa on 14 koulutuksen järjestäjää Länsi-Suomen alueelta. 

Tavoitteet

1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista - laadunhallinnan kattavuus, tasalaatuisuus - toimiva yhteistyö laadunhallinnassa eri kouluasteiden - johto edistää laatukulttuurin kehittämistä ja osallisuutta laadunhallintaan - koko henkilöstöllä, johdolla ja työpaikkaohjaajilla on riittävä ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen - osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on kiinteä osa laadunhallintajärjestelmää. 2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta - asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä saatua palautetta ja muuta asiakastietoa hyödynnetään systemaattisesti ja jatkuvasti - työelämän käyttämät laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmät otetaan huomioon laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä - viestitetään laatua ja laadunhallintaa koskevista tavoitteista ja linjauksista tarkoituksenmukaisesti ja kohdennetusti henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen