Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Kanada-verkosto

Alkaa: 01.08.2017
Loppuu: 31.05.2019
Rahoitus: Opetushallitus

Valtaosa suomalaisten ammatillisten oppilaitosten kansainvälisestä toiminnasta toteutuu Euroopan maissa. Tämän hankkeen myötä Euroopan ulkopuolisiin maihin suuntautuva yhteistyö vahvistuu edelleen, ja Kanada tulee entistä tunnetummaksi kohdemaana. OPH:n rahoittamaa hanketta koordinoi KAO ja verkostossa on Sataedun lisäksi Gradia, Luksia, Luovi, Lappia ja Turun Ammatti-Instituutti.

Tavoitteet

- Opintojen henkilökohtaistaminen ja kansainväliset opintopolut - Kansainvälisyystaitojen arviointi ja osaamisperustaisuus, kotikansainvälistyminen ja henkilöstön Kanada-tietouden vahvistaminen -Hyvien käytänteiden vahvistaminen - enhancing next practices

Tulokset

- Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 21 vähintään neljän viikon mittaista opiskelijaliikkuvuutta, jotka perustuvat asiakaslähtöisyyteen huolellisesti valituille ja valmennetuille opiskelijoille. Verkoston kumppaniorganisaatiot sijaitsevat neljässä eri provinssissa: Québec, Ontario, Manitoba ja Alberta, mikä osaltaan lisää yksilöllisten vaihtoehtojen määrää.
- Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 14 asiantuntijaliikkuvuutta Kanadaan. Jokaisen lähtevän opiskelijaryhmän mukana matkustaa yksi vastuullinen asiantuntija, jonka tehtävänä on varmistaa kohdeorganisaation kanssa tehtävän yhteistyön laatu ja opiskelijoiden arviointikriteerit. Ammattiopettajalle järjestetään matkan aikana myös mahdollisuus omaan, lyhyeen kolmen – viiden päivän työelämäjaksoon.
Verkosto järjestää koordinaattorimatkan, yhteensä 7 asiantuntijaliikkuvuutta, jonka aikana vierailemme kanadalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa. Hankkeen aikana etsitään ja luodaan yhteistyösuhteet kahden uuden organisaation kanssa.
Yhteensä noin 80 opiskelijaa pääsee opiskelemaan Suomessa quebeciläisten kokkiopettajien johdolla.
Kotikansainvälistyminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden kansainvälisyystaitoja kuten kielitaitoa, suvaitsevaisuutta ja itseluottamusta selviytyä globaalissa maailmassa.
- Tuloksena saadaan Kanadassa aiemmin toteutuneiden liikkuvuuksien ja asiantuntijakontaktien tuloksina kirjattujen hyvien käytänteiden jalkauttaminen ja soveltaminen suomalaisiin oppilaitoksiin. Hankkeessa toimivien organisaatioiden henkilöstöstä useampi perehtyy em. toimintatapoihin ja siten edistää kansainvälisyyttä omassa pedagogiikassaan.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen