Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

JYMY – johtajat yhdessä muutoksen ytimessä

Alkaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.12.2019
Rahoitus: Opetushallitus

Hankkeessa kehitettävät toimintatavat tukevat keskijohtoa ja lähiesimiehiä muutosten läpiviennissä ja arjen pedagogisessa johtamisessa. Hanketta koordinoi EKAMI ja verkostossa on Sataedun lisäksi Sampo, Esedu, Hyria, Jao, Keuda, Ksao, WinNova, Kankaanpään opisto, Point College, Tredu. Hanketta rahoittaa OPH.

Tavoitteet

Tavoite 1. Selkiytetään ja systematisoidaan esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa. Tavoite 2. Keskijohdon ja lähiesimiesten roolin vahvistaminen arjen pedagogisessa . Tavoite 3. Kokeilukulttuurin ja innovaatioiden johtamisen kehittäminen johtamisessa.

Tulokset

Koulutusalojen muutosta on viety systemaattisesti eteenpäin.
Monialainen yhteistyö on lisääntynyt.
Keskijohdon vahvempi rooli laajempien koko kuntayhtymän laajuisten kokonaisuuksien kehittämisessä varmistaa osaltaan päätösten toimeenpanoa sekä henkilöstön osallistamista.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen