Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Hyvinvointiteknologiaa ammatillisille opettajille

Alkaa: 01.05.2019
Loppuu: 31.12.2020
Rahoitus: Opetushallitus

Hyvinvointiteknologian monialaista osaamista tulee kehittää
vastaamaan työelämän ja erityisesti sote-palveluiden kehittämisen tarpeita.
Tämä edellyttää ammatillisten opettajien uudenlaisen osaamisen kehittämistä. Hanke tarjoaa täydennyskoulutusta sote- ja tekniikan alojen ammatillisille
opettajille sekä tukee hyvinvointiteknologian jalkauttamista osaksi opetusta (sote-alan pt, tieto-ja tietoliikennetekniikan pt.). Koulutus sisältää sekä hyvinvoinnin että teknologian näkökulman, eikä edellytä aiempaa osaamista mutta tarjoaa myös syventävää tietoa. Toteutus on monimuoto-opetusta ja mahdollista
suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Sisältö on työelämälähtöistä ja mukana
myös projektiopintoja.

Hankkeen myötä ammatillisten opettajien hyvinvointiteknologian osaaminen kehittyy, opiskelijat saavat työelämälähtöistä ja monialaista
opetusta ja työelämä tarvitsemaansa hyvinvointiteknologian osaamista. OPH:n rahoittamaa hanketta koordinoi Sataedu ja verkostossa ovat Samk, Tredu ja SDO.

Tavoitteet

Tavoitteet: a) tuottaa ammatillisille opettajille (sote, tekniikka) opetussuunnitelma ja koulutuspilotti, jonka avulla luodaan edellytykset uusien tutkinnonosien opettamiseen ja yhteisopettajuuden hyödyntämiseen b) kehittää oppilaitosten ja kouluasteiden välistä yhteistyötä hyvinvointiteknologian opetuksessa mm. etäyhteyksien, striimausten, simulaation avulla.

Tulokset

Opetussuunnitelma hyvinvointiteknologian ammatillisten opettajien täydennyskoulutukseen. Huomioi sote- ja tekniikan alan ominaispiirteet (erilliset /yhteiset osiot).

Raportti ja julkaisut:
-hyvät käytännöt monialaisesta ja -asteisesta yhteistyöstä
-pilotoidut digitaaliset pedagogiset ratkaisut

Seminaaritallenteet

Jalkauttamissuunnitelmat

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen