Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Hyvin tekemistä länteen 2019

Alkaa: 01.01.2019
Loppuu: 31.12.2019
Rahoitus: Opetushallitus

Hyvin tekemistä länteen 2019 -hanke kehittää laajassa verkostossa ammatillisen koulutuksen laatua. Sataedu kehittää osuudessaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadukasta toimintamallia. Verkostoa koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Tavoitteet

Osaamisen näyttöjen toteutuminen lähes 100 % työpaikoilla.

Tulokset

Opiskelijat saavat suoran kontaktin työpaikkoihin, mikä tukee verkostoitumista ja työllistymistä, mahdollisuuksia eri työpaikkavaihtoehtoihin ja parantaa tuottavuutta omassa työssä.

Työpaikan edustajat tuntevat aiempaa paremmin tutkinnon perusteet, osaamisvaatimukset ja arviointikriteerit sekä tietävät kuinka hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa niitä.

Opettajien osaaminen ja työelämäverkostot kehittyvät. Palveluprosessin laatu ja asiakaslähtöisyys paranevat.

Koulutuksen järjestäjä oppii näyttöjen järjestämismah-dollisuuksien ja toimivuuden mukaan suuntaamaan kou-lutustaan niille aloille, joilla on työvoimatarvetta.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen