Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Hyvin tekemistä länteen 2018

Akaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.12.2018
Rahoitus: Opetushallitus

​Hyvin tekemistä länteen –verkosto on toiminut jo vuosia laadunhallinnan kehittäjänä. Verkoston toimintatapana on yhteinen vertaiskehittäminen, jota toteutetaan sekä omissa organisaatioissa, että hankeverkostossa. Verkosto on tänä vuonna laajentunut ja mukaan on tullut kolme uutta koulutuksen järjestäjää. Tämä edistää verkoston kehittämien hyvien käytäntöjen levittämistä ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan vahvistumista.
Hyvin tekemistä länteen 2018 –hankkeen verkostossa olevat koulutuksen järjestäjät osallistuvat hankkeen painopistealueiden kehittämiseen liitteenä olevien työsuunnitelmien mukaisesti. Kaikki hanketoimijat osallistuvat laadunhallintajärjestelmien päivittämiseen reformin tuomien uudistusten mukaisiksi. Hankkeessa keskitytään prosessien
päivittämiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen. Laadunhallintajärjestelmiä kehitetään myös tarkistamalla toimintaa kuvaavia mittareita. Tarkennettujen mittaristojen avulla kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä. Hanketta hallinnoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja rahoittaa Opetushallitus.

Tavoitteet

Tavoitteena on tunnistaa ja päivittää laatumittarit reformin tavoitteiden mukaisiksi.

Tulokset

Toimiva, ajantasainen ja reformin mukainen mittaristo, joka ohjaa toimintaa ja sen kehittämistä.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen