Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

HYVÄ PORE – positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin

Alkaa: 12.12.2017
Loppuu: 31.12.2019
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

​Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen vastaaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää koulutusorganisaatioiden ja yritysten laaja-alaista yhteistyötä ja kehittämistä. Sataedu kohdentaa kehittämisen erityisesti teknologiateollisuuden automaatio- ja robotiikkasektorille (ml.
ohjelmointi) ja sen tarpeet huomioiden. Kohderyhmä koostuu satakuntalaisista
pääosin pk-sektorin yrityksistä, jotka muodostavat toisiaan vahvasti tukevan
toimittajaverkoston. OKM:n rahoittamaa hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimiala. Verkosto koostuu Varsinais-Suomen sekä Satakunnan ammatillisista koulutuksen järjestäjistä.

Tavoitteet

Hanke tukee kohdennetusti kokonaisuutta Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen vastaamiseksi ja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja yritysten kesken. Osahankkeen kohdentaminen automaatiosektorille tukee taustaselvitysten mukaan hyvin meri- ja teknologiateollisuuden uudistuvia tarpeita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy uusi tiiviimpään työelämän yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuva joustava toimintamalli, joka pyrkii huomioimaan sekä ammatillisen koulutuksen reformin kriteerit työpaikalla tapahtuvan oppimisen uudistamisessa että työelämän muuttuvat tarpeet osaavan työvoiman saatavuudessa.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen