Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Föli – yhteistyössä reformi todeksi

Akaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.12.2018
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Föli-hanke tiivistää satakuntalaisen ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja kehittämiskumppanuutta lisäten ymmärrystä ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Opettajien työelämäosaaminen kehittyy kontaktijaksojen avulla. Tutkinnon osat työpaikkakohtaistetaan yhteiseksi työkaluksi työelämän kanssa. Yhteistyö mahdollistaa myös innovaatioiden ja kokeilujen syntymistä reformin toteuttamiseksi.Hanketta koordinoi Sataedu ja verkostossa ovat mukana WinNova sekä Kankaanpään opisto. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on reformin todeksi tekeminen yhteistyössä työelämän kanssa. Konkreettiset tavoitteet ovat: 1) Työelämäyhteistyön tiivistäminen ja työelämäosaamisen lisääminen: kehittämiskumppanuuteen perustuvan kontaktijaksomallin kokeilu ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen vahvistaminen. 2) Työpaikkakohtainen osaamistavoitteiden avaaminen (oppimismatriisi) 3) Työelämän tiedon ja ymmärryksen lisääminen ammatillisen koulutuksen uudistuksesta 4) Työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteiset innovaatiot uudistuksen toteuttamiseksi ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi Määrällisinä tavoitteina on kokeiluissa ja kehittämisessä 22 työpaikkaa, 22 opettajaa sekä 44 opiskelijaa. Arvioinnin jälkeen tulokset hyödynnetään ja levitetään osaksi koulutuksen järjestäjien ja työelämän normaalia yhteistyötä.

Tulokset

Työelämälle tuloksena on:
- manuaali tutkinnon osien osaamistavoitteista ja työtehtävistä (oppimismatriisi)
- tieto ja ymmärrys reformista ja sen toteutuksesta
- sujuva yhteistyömalli opettajien kanssa ja tuen saaminen ohjaukseen
- yhteiskehitetyt innovaatiot ja mahdolliset kokeilut
- organisaation henkilöstön osaamistarpeiden tunnistusta

Opettajalle tuloksena on:
- ammatillisen osaamisen päivittyminen ja näkökulman laajentuminen työelämän kehittämiseen
- työelämäyhteistyön sujuvoituminen ja tiivistyminen
- opiskelijoiden ohjauksen ja henkilökohtaistamisen parantuminen oppimismatriisien avulla

Opiskelijoille tuloksena on tavoitteellinen ja hyvin ohjattu koulutus työpaikalla, jonka prosessi on sujuvaa opettajien,
ohjaajien ja työpaikan edustajien toimiessa tiimimäisesti. Opintojen eteneminen nopeutuu.

Maakunnan tasolla tuloksena on ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön sujuva toimintamalli, joka tukee reformin
tavoitteiden toteutumista.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen