Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

DigiSurvival

Alkaa: 01.03.2021
Loppuu: 30.06.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​​DigiSurvival-hanke hakee ratkaisuja COVID19-kriisin lisäämän etäopiskelun- ja ohjauksen laadukkaalle ja asiakaslähtöiselle toteutukselle. Kevään 2020 poikkeustilan myötä Sataedussa ja WinNovassa useat opiskelijat ”katosivat” ja osalla opintojen eteneminen viivästyi. Etäopiskelun toteutus ei ollut kaikilta osin tasalaatuista ja opiskelijoiden valmiudet vaihtelivat merkittävästi. Päätavoitteena on digitaalisten etäopiskeluvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittäminen, mikä sujuvoittaa siirtymää ammatilliseen koulutukseen, opinnoissa etenemistä sekä siirtymää työelämään.   Tavoitteena on: - lisätä ohjaustahojen mm. TE-palveluiden ja työpajojen ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen erilaisista digitaalisista etäopiskelun väylistä ja mahdollisuuksista.- tunnistaa hakijoiden/opiskelijoiden yksilölliset osaamistarpeet. - hakijoiden/opiskelijoiden digitaalisten etäopiskelun valmiuksien kehittäminen.- koota opettajien ja ohjaajien tueksi digipedagoginen palvelupolku erilaisille kohderyhmille. Tietoturvanäkökulma otetaan huomioon kaikissa tavoitteissa. ​Tuloksia voidaan soveltaa mm. kurssina ennen ammatillisia opintoja, karanteenitilanteissa sekä hybridiopetuksen toteutuksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin osana ammatillisen koulutuksen etäopetuksen- ja ohjauksen kehittämistä.ESR-hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajana Sataedun lisäksi WinNova. 

Lisätietoja hankkeesta

Mirje Halla

Projektipäällikkö
Hanke- ja kehitystoiminta
+358401994175
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen