Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

DIGIKULTA – Kulttuuri- ja tapahtuma-alan digitalisaatio

Alkaa: 01.01.2022
Loppuu: 31.12.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​​Hankkeen kohderyhmän muodostavat kulttuuri- ja tapahtuma-alan ja niiden alihankintaverkostoon kuuluvat työntekijät ja itsensä työllistäjät. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmänä olevien henkilöiden digiosaamisen nosto sellaiselle tasolle, jota tarvitaan toimimisessa globaalin digitalisaation ja erityisesti Covid19-pandemian aiheuttamassamuuttuneessa toimintaympäristössä.Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulutuskokonaisuuksia sekä digitaalisia palveluja kohderyhmän tarpeisiin. Hankkeessa luodaan mm. virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu, jonka avulla tapahtumien toteuttajat pystyvät etsimään tietoa virtuaalitapahtuman toteuttamisprosessista sekä suunnittelemaan itselleen tarkoituksenmukaisen virtuaalitapahtuman. Toimivan virtuaalisen oppimisympäristön ratkaisut ja virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu ovat kehitystyön jälkeen hyödynnettävissä hankkeen toteuttajien lisäksi myös muissa organisaatioissa. Kehittämistyötä ja koulutuspilotteja toteutetaan osatoteuttajien yhteistyönä ja osaamisenkehittämisessä hyödynnetään sekä osatoteuttajien osaamista että alan muita asiantuntijapalveluita. Hanketta koordinoi WinNova ja osatoteuttajana ovat Sataedu, SAMK sekä Palmgren opisto.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja ja oppimisympäristöjä erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan ja niiden alihankintaverkostoon kuuluvien toimijoiden koulutustarpeisiin painottuen digiosaamisen kasvattamiseen. Tavoitteena on digiosaamistason nosto riittävän korkeaksi, jotta alan toimijat pystyvät vastaamaan globaalin digitalisaation ja erityisesti Covid19-pandemian aiheuttaman muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin. Lisäksi hankkeessa luodaan virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu, jonka avulla tapahtumien toteuttajat pystyvät etsimään tietoa virtuaalitapahtuman toteuttamisprosessista sekä suunnittelemaan itselleen tarkoituksenmukaisen virtuaalitapahtuman. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa ja kuvata toimivat ratkaisut kulttuuri- ja tapahtuma-alan virtuaalisille oppimisympäristöille, joita voidaan hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä lähestymistapa on pedagoginen, eli suunnittelu painottuu siihen, millainen virtuaalinen oppimisympäristö on kulttuuri- ja tapahtuma-alalla oppimisen kannalta olennainen. Toimivan virtuaalisen oppimisympäristön ratkaisut ovat kehitystyön jälkeen hyödynnettävissä hankkeen toteuttajien lisäksi myös muissa organisaatioissa. Laitekannan sijaan toteutuksen sisältöön nojaava toimintatapa on mahdollista ottaa käyttöön monenlaisissa toimintaympäristöissä ja sen olemassaolosta on mahdollista kertoa erilaisin viestinnän keinoin.

Tulokset

Hankkeessa toteutettavat virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat alan toimijoiden digitaalisen osaamistason
nostamisen parantaen heidän työelämävalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä ja työllistää muita.

Hankkeessa luodaan erilaisia virtuaalisen oppimisympäristön ratkaisuja, jotka ovat kehitystyön jälkeen
hyödynnettävissä hankkeen toteuttajien lisäksi myös muissa organisaatioissa. Laitekannan sijaan toteutuksen
sisältöön nojaava toimintatapa on mahdollista ottaa käyttöön monenlaisissa toimintaympäristöissä.

Hankkeessa toteutettava virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu jää kaikkien toimijoiden saataville, mikä parantaa
alan toimijoiden toimintakykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kokonaisuudessaan hankkeessa toteutettavat toimenpiteet parantavat Satakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja
alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen