Hälsningar från Stockholm!

27.04.2019 19:30 -- johpal

Sain viettää upean huhtikuisen viikon Vuxenutbildning Söderortin opettajien ja opiskelijoiden kanssa tutustuen maahanmuuttajaopiskelijoiden ruotsinopetukseen! Matka on ollut monella tavalla silmiä avaava ja ajatuksia herättävä. Kerron mielelläni kaikesta kokemastani yksityiskohtaisemminkin, mutta tähän kirjoitan nyt tiivistelmän viikon annista.

Aikuiskoulutus on Ruotsissa edelleen oma, nuorten koulutuksesta irrallinen alueensa. Opiskelu komvuxissa (kommunal vuxenutbildning) tuntuu olevan länsinaapurissa vähintään yhtä yleistä kuin Suomessa, ja koska toiminta on laajalle levinnyttä, ei ole ihme, että myös aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus järjestetään komvuxin osana. Alle 16-vuotiaana maahan tulleiden kielenopetus järjestetään peruskoulussa nimellä svenska som andraspråk (SVA) eli ruotsi toisena kielenä, samalla tavalla kuin meillä tarjotaan suomea toisena kielenä (S2). Aikuisten kielenopetus sen sijaan kulkee nimellä svenska för invandrare (SFI) eli ruotsi maahanmuuttajille. Koulu, jossa minä seurasin opetusta, kulkeekin puhekielessä nimellä SFI Söderort.

Söderort viittaa Tukholman keskustan eteläpuolella sijaitseviin kaupunginosiin. Koulu sijaitsee Vårbergissä, 24 minuutin metromatkan päässä T-centralenista, ja on yksi Tukholman kolmesta kunnallisesta SFI-koulusta. Lisäksi SFI-opetusta antaa useampi yksityinen koulu, joiden opetuksen laadusta käytiin fikarummetissa (eli kahvihuoneessa) suhteellisen neutraalia keskustelua paheksuvin äänenpainoin. Tänne ohjataan joka tapauksessa haastatellut ja lähtötasotestatut aikuiset, joiden kielitaito ei vielä riitä aktiivisena kansalaisena toimimiseen.

Vararehtori Jeannette Lehringer oli valinnut minulle ohjaajaksi Heidi Mobergin, joka oli suunnitellut viikon ohjelman erinomaisesti. Pääsin viikon aikana kokemaan koulun koko kurssitarjonnan, osallistumaan arviointityöryhmän työskentelyyn sekä viikottaiseen opettajainkokoukseen. Minut otettiin lämpimästi vastaan, loppumattomiin kysymyksiini jaksettiin vastata kärsivällisesti, ja kun tietenkin parhaani mukaan mainostin Satakuntaa lähimatkakohteena, kukaan ei ainakaan nauranut suoraan päin naamaa... Päin vastoin, seuraavana päivänä oli jo otettu selvää tulevan Pori Jazzin aikatauluista ja esiintyjistä! Heidin lisäksi Margarita Hammargård, Måns Alm, Thomas Holm, Andreas Tsikkinis, Sara Rasoulkader ja Åsa Jälevik antoivat minun seurata opetustaan. Joitain juttuja pystyn soveltamaan omassa ruotsinopetuksessani, ja osan voin välittää S2-opekollegoilleni.

SFI-opetusta on tarjolla neljällä eri tasolla, joista opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen, oman osaamisen mukainen opintopolku. A-ryhmän opiskelijoilla ei ole aiempaa koulutaustaa, eikä luku- tai kirjoitustaitoa. B-ryhmän opetuksen sisältö vastaa suunnilleen suomalaisten 6.lk:n ruotsintunneilla oppimia asioita, vaikkakin aikuisemmasta näkökulmasta. C-ryhmässä siirrytään yhä enemmän ymmärtämisestä kielen tuottamiseen ja tiettyihin kielioppiasioihin, ja lopulta D-ryhmässä pystytään periaatteessa kommunikoimaan ruotsiksi niin, että omat asiat saadaan itsenäisesti hoidettua. Kun kysyin, mitä Eurooppalaisen kielitaitotasoasteikon kohtaa eri ryhmät vastaavat, sain ensin osakseni vähän kummastelevia katseita (jotka tällä kertaa eivät johtuneet suomalaisesta aksentista), kunnes joku opettajainhuoneessa hihkaisi tietävänsä, mistä puhun, ja totesimme sitten, ettei yhteyttä ilmeisesti ole määritelty. Opetuksen sisällöt ja tavoitetasot on kuitenkin tarkkaan määritelty Skolverketin toimesta, ja jokaisen ryhmän päättävät kansalliset testit lähetetään arvioituina, allekirjoitettuina ja koulun leimalla varustettuina samaan kouluvirastoon arkistoitaviksi.

Opetusta järjestetään aamu- ja/tai iltapäivisin sekä parina iltana viikossa, sillä tavoite on tietenkin se, että opiskelu ei estyisi mahdollisen työnteon tai perheen vuoksi. Vastikään on myös aloitettu moduulijärjestelmä, joka mahdollistaa opintojen aloittamisen milloin vain. Kuulostaako tutulta? Periaatteessa jokainen ryhmä on kestoltaan 700 oppituntia. Jos oppilas (todella: elev eikä studerande!) ei vielä sen jälkeen selviä testistä, hänen on mahdollista saada 350 lisätuntia opetusta. SFI-opetuksen kokonaiskeston on ajateltu olevan noin kaksi vuotta, ja reilu vuosi sitten tuli voimaan ns. kouluttautumispakko: mikäli maahanmuuttaja ei ole tuona aikana edistynyt ruotsin opinnoissaan odotusten mukaisesti, hän menettää sosiaalitukensa. Paikalliset opettajat kertoivat, että osa opiskelijoista sanoo silti tulevansa omassa kotilähiössään toimeen ilman ruotsia, ja pystyvät työllistymäänkin. On vaikea sanoa, mikä siinä tapauksessa olisi vastahakoiselle opiskleijalle tarpeeksi motivoiva tekijä uuden kotimaan kielen ja kulttuurin omaksumiseksi.

Osa opiskelijoista tähtää kuitenkin itsestäänselvästi kohti kokonaisvaltaista ruotsalaisuutta. SVA-grund eli ruotsi toisena kielenä -perustaso valmistaa teoreettisiin jatko-opintoihin, ja kombinationsutbildning eli kombo-opinnot yhdistävät SFI- ja toisen asteen ammatillisen opetuksen. Kombotunneilla mukana on ammattiopettajan kanssa aina myös SFI-opettaja, joka auttaa opiskelijoita mm. ymmärtämään oppikirjojen tekstejä ja muodostamaan omat ajatuksensa sujuvasti ruotsiksi. SFI Söderort tarjoaa kombo-opetusta tuleville vanhustenhoitajille sekä kuorma-autonkuljettajille.

Ne opettajat, jotka olivat työskennelleet koulussa yli vuosikymmenen, olivat sitä mieltä, että muutoksia on viime vuosina tullut jatkuvalla syötöllä, tehokkuusvaatimukset kasvavat, ja opettajien ammattitaidon arvostus tuntuu laskevan entisestään. Opettajainhuoneessa väki vaihtuu tiuhaan eikä tuoreiden kasvojen nimiä enää ehdi edes oppia, kun ovi käy niin tiuhaan. Peruskoulun puolelle ei kuitenkaan haluttaisi missään tapauksessa vaihtaa, koska "ruotsalaisissa kouluissa ei ole enää mitään kuria". Sain tehtäväksi kertoa terveisiä Suomeen: älkää ottako oppia Ruotsista!

Tästä huolimatta kävin vielä piipahtamassa Solna gymnasietissa ja Yrkesgymnasiet Stockholmissa, Skarpnäckissä, mainostamassa Sataedua mahdollisena opiskelijavaihtokumppanina. Tukholmasta katsoen Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat todella lähellä, mutta ruotsalaiset eivät vaan jotenkin uskalla lähteä tutustumaan vanhoihin lahdentakaisiin lähiöihinsä... Ja minusta meidän opiskelijoidemme kannattaisi ehdottomasti käydä vähän vakoilemassa ruotsalaisten bisneksentekoa!