Yrittäjyys on osa ammatillisen koulutuksen arkipäivää Sataedussa

02.11.2011 16:42 -- johvir1

 Ammatillisen koulutuksen vetovoima on ollut kasvussa jo useamman vuoden. Koulutusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Yhä useampi ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija työllistyy pk-yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyteen valmentavat opinnot ovatkin nousseet opetussuunnitelmissa entistä tärkeämmäksi ja niiden määrää on lisätty kaikissa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa.

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitukintoja suorittavat opiskelijat opiskelevat kaikki yrittäjyyteen valmistavia opintoja tutkintojen pakollisina osina. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus valita yrittäjyyteen liittyviä opintoja vielä vapaaehtoisina opintoina.

Ammatillista koulutusta kehitetään yhteistyöllä

Satakunnassa koulutuksen kehittäminen työelämän tarpeisiin on poikinut ainutlaatuisen koulutusyhteistyömallin, joka tarjoaa ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille uusia mahdollisuuksia vahvistaa omaa osaamistaan: toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja oman tutkintonsa osana. Yhteistyössä ovat mukana Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Diakonia-ammattikorkeakoulu Länsi ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Väyläopinnoista vähän enemmän

Ammatilliseen perustutkintoon liitettäviä amk-opintoja kutsutaan ”väyläopinnoiksi”. Ammattiopistossa perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun käytännössä valitsemalla väyläopintoja opetussuunnitelmaansa.

Opiskelija voi hyödyntää suorittamansa amk-opinnot toisen asteen tutkinnon suoritettuaan, jos hän jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Väyläopintoina suoritetut opintopisteet ovat voimassa kymmenen vuotta yhteistyökouluissa ja muut amk:t voivat hyväksyä pisteet harkintansa mukaan.

Väyläopintoja on tarjolla opiskelijoille lukuvuoden aikana kaikkiaan 60 opintopistettä. Opiskelijakohtaiset suoritukset amk-opintoina on tavallisimmin kolmesta kymmeneen opintopistettä lukukaudessa.

Yrittäjyyskoulutus näkyy myös amk-tarjonnassa

Väyläopinnoissa yrittäjyyttä vahvistavia opintoja on tarjolla useammassa koulutuskokonaisuudessa. Ammattiopistojen opiskelijat voivat valita esimerkiksi liiketalouden koulutusohjelmasta henkilöstö- ja palkkahallinnon sekä työsuhdeoikeuden opintoja.

Viestinnän koulutusohjelman opintokokonaisuus ”Viestintäalan liiketoiminta ja johtaminen” alkaa ”Viestintäalan yritystoiminta” -opinnoilla. Opintojakson aikana opiskelija saa perustiedot yrittäjyydestä teoreettisena käsitteenä, liiketaloudellisena toimintana sekä mahdollisena uravaihtoehtona. Opiskelija oppii myös arvioimaan yritysidean toteuttamiseen liittyviä riskejä ja osaa oman yrityksen perustamiseen liittyvät toimet.

Opiskelijat ovat iloinneet uusista mahdollisuuksista

Opiskelijat valitsevat amk-opintoja opintosuunnitelmaansa opinto-ohjaajansa kanssa yhdessä. Mahdollisuus tutustua amk-opintoihin jo ”etukäteen” madaltaa kynnystä hakeutua jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Myös tulevien korkeakouluopintojen lyhentäminen motivoi useita. Kaikkein tärkeintä useimmille on kuitenkin oman tietotaidon kartuttaminen.

Alkavaa yrittäjää tuetaan myös koulutuksella

Yrittäjä voi kehittää omaa osaamistaan suorittamalla esimerkiksi yrittäjän peruskurssin tai yrittäjän ammattitutkinnon. Koulutukset on tarkoitettu alkaville yrittäjille tai jo jonkin aikaa yrittäjinä toimineille henkilöille. Aikuiskoulutuksena toteutetut koulutukset suoritetaan monimuoto-opintoina työn ohessa.

Sataedussa voi suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien ja WinNovan kanssa. Koulutus on valtakunnallisesti palkittu.

 

Kirjoittaja Sataedun viestintäsuunnittelija Johanna Virtanen

Lisää uusi kommentti