Hyviin juttuihin on helppo lähteä!

22.10.2012 16:01 -- johvir1

Markkinoiden kiristyessä osaavat työntekijät nousevat avainasemaan koneistusalan yrityksissä. Eurajokelainen Raikka Oy on lähtenyt mukaan koneistusalan kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa yritysten työntekijöiden osaamista, kilpailukykyä ja taata alan jatkuvuus maakunnassa.

Satakuntalaisilla koneistusalan yrityksillä on mahdollisuus hakea vauhtia toimintaansa kouluttamalla henkilöstöään huhtikuussa alkaneen hankkeen puitteissa. Maakunnan suurimmat ammatilliset kouluttajat Sataedu ja WinNova tarjoavat alan yrityksille yhteishankkeen nimissä koulutusta ja ohjausta koneistuksen suunnitteluun, tuotantoon ja laadunvarmistukseen. Koulutuksissa hyödynnetään oppilaitosten uusia ja ajanmukaisia tiloja. Kouluttajat tulevat tarvittaessa myös yrityksiin paikanpäälle.

Tuloksia jo ensimmäisestä koulutuksesta

Raikka Oy:n Vesa Koski lähti hankkeeseen mukaan Sataedussa hanketta vetävän Tuija Mustalahden innoittamana ja toteaa, että jo ensimmäisen koulutuksen tulos oli loistava. Koneistus ajasta lähti kertaheitoilla kymmeniä prosentteja pois.

Raikka Oy:n työntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin mielellään ja varauksettomasti. Työntekijöiden keskuudessa erityistä kiinnostusta on herättänyt Sataedun Kokemäen toimipaikassa sijaitseva uusi Mazak monitoimisorvi. Vesa Koski kertoo, että työnantajana hän odottaa koulutusten parantavan henkilöstön osaamista, tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä markkinoilla.

Koulutuksen kautta vahvempaan yhteistyöhön

Tuija Mustalahti näkee työssään, että osaavista koneistajista on jo nyt huutava pula. Hankkeen aikana toivotaan uuden osaamisen lisäksi syntyvän myös yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyörinki, joka palvelisi jatkossa kaikkia osapuolia. ”Vuorovaikutus alan yritysten kanssa takaa sen, että oppilaitoksissa toteutetaan oikeanlaista koulutusta työelämää varten. Yrityksissä tiedetään parhaiten se, mihin suuntaan ala on kehittymässä”, Mustalahti summaa.

Yhteisen hankkeen toivotaan poikivan myös muita yhteistyömuotoja oppilaitosten ja yritysten välille kuten esimerkiksi harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille. Myös oppilaitosten opettajat päivittävät työelämä- ja ammattitaitojaan tutustumalla yhteistyöyrityksiin käytännön työn kautta.

Koneistusyritysten kehittämishankkeessa on mukana kolmetoista alan yritystä ja uusia yhteistyökumppaneita otetaan vielä hankkeeseen mukaan. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus ja yritysten maksettavaksi koulutuksista jää omavastuuosuus ja työntekijöiden palkat matkakorvauksineen. Yritysten omavastuuosuus koko parin vuoden hankkeen ajalta on noin 1900 euroa.

License settings for this image: 
None (all rights reserved)

Yksikönpäällikkö Vesa Koski (kuvassa) luotsasi Raikka Oy:n mukaan hankkeeseen vakuututtuaan hanketoimijoiden tietämyksestä ja vankasta ammattitaidosta. Hän uskoo työntekijöiden koulutuksen parantavan yrityksen mahdollisuuksia menestyä kilpailuilla markkinoilla yhä paremmin. 

Koneistusyritysten kehittämishanke Satakunnassa

Hanke käynnissä: 16.4.2012 - 31.3.2014
Rahoittaja: Satakunnan ELY-keskus

- Kehittää koneistusalan pk-yritysten henkilöstön osaamista.

- Rakentaa ja vahvistaa oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä.

- Vahvistaa alan yritysten verkostoitumista

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Tuija Mustalahti, tuija.mustalahti [at] sataedu.fi, 040 199 4137

Jutun kirjoitti viestintäsuunnittelija Johanna Virtanen. Kuvan otti Tuija Mustalahti.

Juttu julkaistu Kokemäen yrittäjien lehdessä Yritysavain lokakuussa 2012.

 

Lisää uusi kommentti