Innostavaa pohtia ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin tukemista

18.08.2011 16:33 -- Sataedulainen

Osallistuin keskiviikkona 17.8.2011 Terveys ry:n kutsumana yhteistyöpalaveriin, jossa ammattiin opiskelevien hyvinvointityölle haettiin uusia yhteistyömuotoja. Paikalla oli Terveys ry:n edustajan ohella toimijoita Elämäntapaliitosta, Elämä On Parasta Huumetta ry:stä ja SAKU ry:stä. Minä sitten olin mukana sataedulaisena tuomassa keskustelulle ammattiopiston arjen näkökulmaa. Tässä muistiinpanojan

Hyvinvointivirtaa vahvistetaan yhteistyöllä

Vuoden 2012 alussa on aloittamassa uusi ehkäisevän päihdetyön yhdistys, EHYT ry.  Se syntyy, kun Elämäntapaliitto ry, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyvät.  Tavoitteena on rakentaa järjestö, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Uuden yhdistyksen ensimmäisiä isoja haasteita on toteuttaa mittava ammattiin opiskelevien terveyden edistämisen hanke (2012-2015). Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Yhteisessä palaverissa kävimme läpi ammatillisen koulutuksen kentällä jo meneillään olevia hyvinvointihankkeita ja niiden sisältöjä sekä tulevien hankkeiden kirjoa. EHYT ei aio keksiä uudelleen jo keksittyjä juttuja. SAKU:n edustajat esittelivät hankkeina Ammattiosaajan työkykypassia ja Hyvinvoivan oppimisympäristön mallia. Molempiin kehittämistehtäviin on myös Satakunnan ammattiopisto osallistunut. Hyvin kattavasti ja monialaisesti Sataedun henkilöstö on tuonut Hyvinvoiva oppimisympäristö malliin näkemyksiään. ESR –hankkeilla on yhteistä hyvinvointityötä tuettu eri suunnista ja asian kehittämistyö jatkuu tulevissakin hankkeissa.

Työkykypassi osaksi ammatillista tutkintoa

Tällä hetkellä Sataedussa ja muuallakin valtakunnassamme Ammattiosaajan työkykypassi on opiskelijoille toistaiseksi vapaaehtoinen. OKM:n ja OPH:n panostus asiaan voisi olla tulkittavissa niin, että passista jonain päivänä tuleekin pakollinen suoritus siinä missä esim. tulityökortti tai hygieniapassi. Monet merkittävät yhteiskuntavaikuttajat esim. EVA (Elinkeinoelämän valtuuskunta) ja OAJ ovat antaneet asiasta myönteistä palautetta. Passityössä mukana olevien voidaan siis sanoa olevan edelläkävijöitä ja erittäin merkittäviä oppilaitoksen positiivisien imagon vahvistajia. - Kenellekään ei kai ole jäänyt huomaamatta, että ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytymisessä ja hyvinvoinnissa on huolestuttavia piirteitä. Jos ei asia arkiaskareissa tule esille, voisi tutustua esim. Kouluterveyskyselyn tuloksiin.

Sataedussa Ammattiosaajan työkykypassin valmistelevaa työtä on tehty hyvin ja asiaankuuluvalla asenteella. Tavoitteena on ollut paitsi pilotoida passia vapaaehtoisissa ryhmissä myös vahvistaa työkyky asian esilläoloa. Myös työkykyä käsitteenä on matkan varrella avattu.  - Juhani Ilmarisen TYÖKYKYTALO on mielestäni hyvä visualisointi asiasta.

Kankaanpään yksikössä suoritettiin viime keväänä ensimmäiset valmiit passit.  Passisuoritusten kirjaaminen Primukseen olisi varmasti merkittävä parannus passisuoritusten kerääjille.  

Koulutuskeskus Tavastia Hämeestä on Ammattiosaajan työkykypassin osalta ollut jonkinlainen suunnannäyttäjä. Opetussuunnitelmista löytyy työkykypassin sisältöön sopivat kokonaisuudet ”passilogolla” osoitettuna. Se on tulosta siitä, että rehtori ja koulutusalavastaavat ottivat parin päivän projektin asiasta ja perkasivat yhdessä miten eri koulutuslaoilla työkyky ja yrittäjyys toteutuvat.

Jyväskylän ammattiopistolla passi on jo pysyvä osa opiskelua. Siellä opiskelijat voivat omasta intrasta valita passin sisällöksi sopivia vapaasti valittavia kursseja.  

-Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtaminen hyvinvointiasioissa on hedelmällistä. Paljon on tehty ja kehitetty. Alusta ei kenenkään tarvitse aloittaa. Kannattaa tutustua esim. alpo.fi portaaliin.

Hyvinvointi on laatua

Ensi vuonna OKM:n laatupalkinnossa huomioidaan Hyvinvoivan oppimisympäristön kriteerit. Palkinto lienee ihan tavoiteltavan kokoinen rahasumma.  Hyvinvointiasioille alkaa tulla arvoa muutenkin kuin juhlapuheissa.

En malta olla vielä kertomatta palautetta, jonka palaverimatkallani kuulin: ”Kokemäellä on kilteimmät opiskelijat jotka tiedän ja Kokemäen auto-osasto on Suomen hienoimpia.”

Kirjoittaja Riitta Hirsikoski, projektipäällikkö Oppi-Apaja

Lisää uusi kommentti