Vaivattomasti kisällistä mestariksi oppisopimuksella

10.10.2013 16:33 -- johvir1

Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa kouluttaa uusia työntekijöitä yritykseen. Se on myös taloudellinen tapa päivittää yrityksen henkilöstö osaamista ja ammattitaitoa.

Yrittäjyys ja työelämä  vaativat tekijöiltään opiskelua ja uuden teknologia omaksumista lähes päivittäin. Kouluttautuminen on välttämätöntä. Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen oikein, voi olla yrityksen paras lääke jatkuvan muutoksen hallintaan.

Sataedun oppisopimustoimistosta kerrotaan, että heikko taloudellinen tilanne on tuonut työmarkkinoille alan vaihtajia. Heille oppisopimus on hyvä vaihtoehto opiskella uusi ammatti tai täydentää osaamistaan työllistyäkseen uudelleen.  

Koulutusta, joka tukee rekrytointia

Aloilla, joilla on työvoimapula, oppisopimus toimii erinomaisena rekrytointivälineenä. Työantaja voi kouluttaa uuden työntekijänsä suoraan juuri niihin tehtäviin, joihin osaajaa tarvitsee. 

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuu useasti työorientoituneita ihmisiä, jotka mielellään oppivat tekemällä ja tekevät mielellään. Koulutuksella työpaikalle saadaan motivoituneita ja asialleen omistautuneita tekijöitä.

 Teoria ja käytäntö käsi kädessä

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Opiskelu on vahvasti työssä oppimista työpaikalla, jossa opiskelijaa ohjaa yrityksen henkilöstöstä valittu oma työpaikkakouluttaja.

Opiskelijan tukena ovat oppilaitos ja sen asiantuntevat opettajat. Oppilaitoksen vastuuopettaja on myös työpaikkakouluttajan tukena koulutuksen aikana.

Varsinaisesti koulunpenkillä opiskelija viettää noin kahdesta neljään päivään kuukaudessa. Lähipäivien määrä riippuu opiskelupaikasta ja tutkinnosta.

Koulutuksesta saa korvausta

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työntekijän kouluttamisesta. Sataedun oppisopimustoimisto maksaa uuden työntekijän perustutkintoon kouluttamisesta 250 euroa kuukaudessa. Työtöntä henkilö palkattaessa kannattaa vielä kysyä palkkatuesta työ- ja elinkeinotoimistosta.

Opiskelija eli työntekijä saa sopimusten mukaista palkkaa opiskelun ajalta. Työntekijä saa oppisopimustoimistosta korvausta ansionmenetyksistä lähiopetuspäiviltä. Summat eivät ole suuria, mutta niillä kattaa osan opiskelusta syntyvistä kustannuksista. Opiskelija voi hakea myös matkakorvauksia, jos lähipäivät ovat kotipaikkakunnan ulkopuolella.

Kokemäellä on Sataedun oppisopimustoimisto

Kokemäellä Sataedun oppisopimustoimistoa pyörittävä Merja Tuomola kertoo, että aina kannattaa ottaa yhteyttä, jos oppisopimuskoulutus näyttää hyvältä vaihtoehdolta uuden tai vanhan työntekijän kouluttamiseksi.

”Satakunnan alueella toimii kaksi oppisopimustoimistoa, joista saa aina viimeisimmän tiedon saatavilla olevista koulutuksista ja korvauksista.” sanoo Tuomola ja jatkaa ”Opiskelijan on kuitenkin aina itse hankittava oppisopimustyöpaikka. Toimistoilla ei ole työnantajapankkia.” Opiskelijat oppisopimustyöpaikkoja ovat kuitenkin löytäneet suhteellisen hyvin maakunnassa.

Nuorisoasteen uudet vaihtoehdot

Oppisopimuskoulutus on nykyisin myös yksi vaihtoehto nuorille. Nuorisoasteen opiskelijat voivat siirtyä opintojen loppuvaiheessa oppisopimukseen. Näin nuori pääsee sujuvasti työelämään kiinni ja yritys voi ”kasvattaa” yrityksen työtehtäviin sopivan henkilön.

Nuorisotakuun piiriin kuuluvat 15 – 29  –vuotiaat nuoret, jotka ovat vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Näillä nuorilla ei ole loppuun vietyä koulutusta.  Heidän kouluttamiseen ja työllistämiseen työnantajalla on mahdollisuus saada lisärahoitusta ja -tukea. Myös näistä vaihtoehdoista  kannattaa kysyä koulutuksen järjestäjiltä tai oppisopimustoimistoista.

 

 

Merja Tuomola (vas. ) teki Salla Ojalalle Sataedu Kokemäen ensimmäisen kauneusalan oppisopimuksen. Kosmetologiksi opiskelevalla Sallalla on lähiopetuspäivä kaksi kertaa viikossa. 

 

Teksti ja kuva: Johanna Virtanen, Sataedu Viestintä. Juttu on julkaistu Kokemäen yrittäjien Yritysavain-lehdessä 9.10.2013