Kun yrittäjyys on sydämen asia

04.11.2014 16:20 -- johvir1

Lastensuojelulaitos Aseman Kotipesässä näkyy välittäminen ja työntekijöiden halu tehdä työtä, jolla on merkitystä ja joka tuntuu oikealta sydämen kohdalla.

Aseman Kotipesä on perheyritys. Yrittäjinä toimivat Asta Jaakkolan lisäksi hänen siskonsa  Ansa ja siskon tytär Krista. Lisäksi heillä on seitsemän työntekijää.

Asta Jaakkola työskenteli kuraattorina, kun kipinä yrityksen perustamiseen syttyi. Asta halusi auttaa nuoria ja luoda apua tarvitseville lapsille perheenomaisen ympäristön, jossa lapset saisivat kasvaa rauhassa aikuisiksi.

Asta Jaakkolalla on monipuolinen koulutus yrittäjyyttä tukemassa. Alalla vaadittavien sosiaali- ja terveysalan tutkintojen lisäksi Asta on suorittanut muun muassa johtamisen erikoisammattitutkinnon yrittäjän oppisopimuskoulutuksena Kankaanpään opistossa.

Opiskelu kehitti liiketoimintaa

Johtamisen erikoisammattitutkinnon opintoihin kuuluu laajempi etätehtävä, joka kestää koko koulutuksen ajan. Asta Jaakkola valitsi tehtäväkseen yritystoiminnan laadunhallintajärjestelmän ja Aseman kotipesän omavalvontasuunnitelma syntyi yrittäjän oman opiskelun ohessa.

Aseman kotipesän yksi yrittäjistä opiskelee myös tällä hetkellä yrittäjän oppisopimuksella perustutkintoa. ”Tänä päivänä jokaisen on huolehdittava, että osaaminen on ajan tasalla”, sanoo Asta Jaakkola ja jatkaa ”Kouluttautuminen on tärkeää myös siksi, että se tukee jaksamista ja antaa työkaluja arjen hallintaan”.

Ihmisjohtaminen on tärkeintä

Asta Jaakkolan työajasta vie suuren osan hallinnointi ja johtaminen. ”Johtamisessa on tärkeintä kuitenkin tukea työntekijöitä ja huolehtia heidän jaksamisestaan.”, tietää Asta ja jatkaa, ”Haluan olla läsnä työntekijöille ja lähellä lapsia, vaikka hallintotyöt vievätkin paljon aikaa.”

Asta Jaakkola on aloittamassa psykoterapian opinnot. Aseman kotipesän asukkaista on moni psykiatrisen kuntoutuksen piirissä. Tulevasta koulutuksesta on hyötyä myös perhetyössä. ”Ei riitä, että kuntoutamme vain lapsen. Kun lapsella tai nuorella on ongelma, se on koko perheen ongelma. Työn tavoitteena on aina eheä perhe ja se, että lapsi voisi palata omaan kotiinsa.”, kiteyttää Asta. 

Oppisopimuskoulutus saa kiitosta Asta Jaakkolalta: ”Lähipäivät olivat tiiviitä tietopaketteja. Parasta oli, että asioita pääsi heti soveltamaan käytännössä omassa työssä.”

 

Oppisopimus sopii myös yrittäjälle itselleen

Harva yrittäjä tietää, että yrittäjällä on samat edut kuin työntekijällä oppisopimuskoulutuksessa ja että se on taloudellinen että tehokas tapa päivittää myös omaa osaamistaan.

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Opiskelu on vahvasti työssä oppimista työpaikalla. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa yrittäjälle nimetään mentori, joka tukee yrittäjää opinnoissa. 

Oppisopimus on  hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksessä mietitään uuden palvelun tai osa-alueen lisäämistä yritystoimintaan. Yrittäjän ammattitutkinnon lisäksi oppisopimuskoulutus kattaa yrittäjänkin kohdalla kaikki kulutustarjonnassa olevat perus-,  ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

**************

Teksti ja kuva: Johanna Virtanen. Juttu on julkaistu Kokemäen yrittäjien julkaisussa Yritysavain syyskuussa 2014