Prom night Unkarissa

12.03.2013 10:18 -- tiigro

Unkari: Kirsti ja Tiina

Perjantai  8.3.2013 oli suuri páivá monelle opiskelijalle. Noin 250 opiskelijaa ja satapáinen láheisten joukko kokoontui valtaisaan palloilluhalliin, juhlistamaan vanhojenpáivátilaisuutta. Aloituspuheessaan teknisen osaston rehtori toivotti múős meidát suomalaiset tervetulleiksi. Jokaisesta luokasta menestúnein opiskelija sai stipendin. Sen jálkeen muut opiskelijat saivat rintamerkkinsá. Taustalla púőri opiskelijoiden valitsemia kuvia ja musiikkia. Jokainen luokka oli jo viikkojen ajan valmistellut esitúksiá, jotka olivat hauskoja seká taidokkaita musiikki- ja tanssipainotteisia. Esiintúját olivat pááasiassa poikia. Tunnelma tiivistúi katsomossa kuin jáákiekon paúoff-otteluissa: torvet soivat ja kannustavat vihellúkset raikuivat. Tássá olisi ehká miettimisen aihetta múős Sataedussa. Opiskelijoita motivoidaan ja luodaan úhteenkuuluvuuden tunnetta.

Juhlatilaisuuden jálkeen opettajille oli járjestettú húvántekeváisúúspáivállinen oppilaitoksen ravintolaan. Illan tarkoituksena oli kerátá varoja oppilaille tarkoitetun virkistúsaluaan rakentamiseen oppilaitoksen pihaan. Ohjelmaa, húváá unkarilaista ruokaa ja juomaa oli tarjolla. Rehtorilla oli kiirettá, kun hán űstávállisesti tanssitti meitá vieraita. Pűőráhtelimme niin rokit kuin pusukitkin. Hűvissá ajoin palasimme hotellille, sillá seuraavana aamuna ohjelmamme alkoi klo: 7.00.

Lisää uusi kommentti