Náin "leivotaan" Unkarissa mestarikokkeja

12.03.2013 10:39 -- tiigro

Táállá Unkari ja Kirsti ja Tiina

Viikon jokaisena páiváná olemme páásseet seuraamaan opetusta ja ohjausta oppilaitoksessa. Viikko on ollut kiireinen niin opettajille kuin műős opiskelijoille, sillá he ovat valmistautuneet suureen kilpailupáiváán (Traditional Hospitalitű Daű). Koulupáivát alkavat oppilaitoksessa klo: 7.15 ja pááttűvát 18.15. Oppilailla on porrastetut tuntijárjestelűt.

Maanantaina heti ensimmáisená arkipáiváná, kun saavuimme Bekescsabaan, saimme osallistua káútánnőn tűőskentelűűn - vegetable and fruit sculpture. Támá on opiskelijoille valinnainen ja opettaja tekee tűőtá omalla ajallaan. Tunnit ovat maanataisin koulupáiván jálkeen (14-18). Kun kűsűimme opettajalta tástá vapaaehtoistűőstá, hán vastasi- It is mű life.:-) Tiistaina kokkien demoluokassa tutustuimme perinteisiin unkarilaisiin linturuokien valmistusmenetelmiin. Auditoriomainen luokka oli toimiva ja meille uusi oppimisűmpáristő - voitaisiin hűődűntáá Sataedussakin. Keskiviikkona ja perjantaina tutustuimme konditoriaopiskelijoiden káűtánnőn tűőskentelűűn. Opettaja on maineikas kondiittori ja saimme maistella mitá ihanempia paikallisia kakkuja ja kotitekoista jáátelőá, joka oli opettajan omalla salaisella reseptillá valmistettu. Torstaina Krisztian Hódos valmisti oppilaiden kanssa perinteisiá unkarilaisia liharuokia. Krisztian on hakenut meriittinsá alalle Englannista ja hán on huippukokkisukua. Kaikki keittiőt ovat hűvin ja nűkűaikaisin konein varusteltuja. Ruoanvalmistukseen káűtetáán perinteisiá menetelmiá. Keittiőtűőskentelűssá oppilaita on paikalla 8 - 10. Teoriatunneilla luokkakoko on űli 20.

Lisää uusi kommentti