Keváttá ilmassa Bekescsabassa

08.03.2013 11:13 -- tiigro

Sataedun "kokki kolmoset"  Kirsti Mákinen ja Tiina Grőnholm liikenteessá rakentamassa ECVET-járjestelmáá Unkarin Bekescsabassa kumppanuuskoulun kanssa. Tekstikin on aivan unkarilaista, sillá oma tietokone ei halua toimia hotellilla, joten olemme oppilaitoksen koneella.

Sakeasta lumisateesta ja pakkasesta lensimme keváiseen Budapestiin 2.3.2013. Seuraavana aamuna matkasimme halki pustan 200 km kohti aurinkoista Bekescsabaa. Vastaanotto oli űstávállinen ja vieraanvarainen. Hotelli on aivan kaupungin keskustassa ja 150 vuotta vanha, erittáin kaunis ja sisustukseltaan kuninkaallinen.

Kaupungin puistoihin on jo istutettu orvokit ja kaupunki laittautuu juhlakuntoon, kun 15.3.2013 vietetáán vallankumouksen vuosijuhlaa. Turistikausi ei ole vielá alkanut, mutta kaupungin kűlpűlőissá on aina kuntoutusasiakkaita, jotka nauttivat 1900 metriá maan alta tulevasta miniraalipitoisesta kuumasta vedestá. Kesállá kaupunki on vilkas turistikeskus monine tapahtumineen. Bekescsaba sijaitsee aivan Romanian rajan tuntumassa ja táállá váestő koostuu monista eri kansalaisuuksista.

Asukkaat ovat hűvin űstűvállisiá, mutta osaavat vain unkaria tai muuta omaa áidinkieltáán. Kaupungilla asioinnista selviáá kűllá elekielellá ja hűműilűllá sekű rahalla. Páivisin olemme tutustuneet oppilaitoksessa annettavaan opetukseen ja káűtánnőn tűőskentelűűn. Oppilaitoksessa opettajat ovat huomaavaisia ja pitávát meistá todella hűváá huolta. Tánáán páásemme osallistumaan illalla oppilaitoksen suureen vuosijuhlaan palloiluhalilla, missá jaetaan oppilaille merkit hűvin saavutetusta oppimistuloksesta, kun ovat edenneet opetussuunnitelman mukaisesti - oppilaitoksen vanhimmiksi.

Lisää uusi kommentti