Työaikakokeilusta

05.10.2016 10:54 -- matiso

Kuntatyönantaja ja OAJ neuvottelivat hyvän vuosityöaikakokeilu ves:n keväällä 2016. Keskusjärjestösovun jälkeen kokeiluun lähtemisen edellytys on, että työnantaja ja pääluottamusmies sopivat kokeiluun lähdöstä yhdessä. Sataedu ei lähde valitettavasti kokeiluun, pääluottamusmies ilmoitti 30.9., ettei löydä kokeiluun lähtöön edellytyksiä. Minulle tämä oli pettymys.

Muutama sana kokeilusta.

Opettajien uuteen vuosityöaikaan tähtäävä sopimus on historiallinen, sillä työ- ja palkkamalli on valtaosalla ammatillisia opettajia perustunut pidettyihin oppitunteihin. KT ja OAJ saavuttivat sopimusmallista neuvottelutuloksen pitkien neuvottelujen jälkeen. Vastaavasta sopimusmallista on sovittu myös Avaintyönantajien AVAINTA ja OAJ:n kesken. 

Vanha malli vastaa huonosti opettajien nykyistä, monipuolista työnkuvaa. Ammatilliseen koulutukseen on tulossa reformi, joka muovaa opettajien työnkuvaa entisestään.

Jos kokeiluista saadaan hyviä tuloksia, vuosityöaika voi koskea myöhemmin koko ammatillista koulutusta. Kyse on merkittävästä muutoksesta opetusalalla, sillä vuosityöajassa kyetään paremmin ottamaan huomioon kaikki opettajan tekemä työ. Neuvoteltavaa jäi silti vielä jäljelle ns. ammatillisen koulutuksen reformin joidenkin vaatimusten osalta.

Nuo edelliset kolme kappaletta ovat suora laina OAJ:n verkkosivuilta, emme siis olleet tarjoamassa mitään katkeraa kalkkia paikallisesti, vaan myös keskusjärjestötasolla kokeilu nähtiin hyvänä.

Kun kokeilua arvioi yksittäisen opettajan näkökulmasta, siinä on selviä eroja eri liitteissä olevien opettajien suhteen: sosiaali- ja terveysalan virkaehtosopimuksessa olevilla kokeilu olisi selvä parannus nykytilaan, kauppaoppilaitoksen virkaehtosopimuksessa oleville kokeilu olisi tuonut lisää työtunteja nykyiseen verrattuna. Nuo arviot vähän suurpiirteistettynä.

Mitä itse jäin ihmettelemään, oli ns. ammattiopistovirkaehtosopimuksessa olevat opettajat (liite 4). Minun mielestä kokeilu olisi ollut selvästi kannattava yksittäisen opettajan näkökulmasta. Kokeilussa opettajan vuosittainen työaika on 1500 tuntia, siitä on osa olisi sidottua työaikaa ja osa sitomatonta. Sidottu työaika on sitä missä työnantaja määrää ajan ja paikan ja sitomaton sitä, missä opettaja itse määrittelee ajan ja paikan. Sitomattoman työajan osuus olisi vaihdellut 25 - 40 % välillä, ammattiopistovirkaehtosopimuksessa siirtyville sitomaton olisi ollut 25 %, 375 tuntia ja sidottua se loppu 1125 tuntia.

Tiivistettynä, kokeilussa ammattiopisto ves:stä siirtyvälle opettajalla olisi maksettu 24,5 + 2,5 viikkotunnin perusteella palkkaa ja edellytetty noin 24,5 tunnin perusteella kertyvää työajankäyttöä. Tässä syy miksi yllätyin ja petyin, kun emme lähdekään kokeiluun.