Tammikuussa tapahtunutta

26.01.2012 13:57 -- matisoSataedun  toimintajärjestelmä arvioitiin taas, DNV (Det Norske Veritas) auditoi koko toimintamme. Ulkoisen auditoinnin kautta meillä on nyt sertifioitu toimintajärjestelmä, joka kattaa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien vaatimukset.  Tilanne on ainutlaatuinen Suomessa!


Täältä hallinnon ja johdon näkökulmasta mieltä lämmitti erityisesti auditoijien positiiviset havainnot Sataedun eri tiimien ja alojen tekemä johdonmukainen ja laadukas työ. Auditoinnin tulokset ovat sataedulaisten luettavissa omassa intrassamme, Ruorissa.


Viime kerralla kirjoitin KESU:sta (Valtioneuvoston hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma) , siinä asiakirjassa on paljon tiukkojakin vaatimuksia ammatilliselle koulutukselle. Yhdessä vaatimuksessa olemme ainakin reilusti etuajassa. KESU:ssa vaaditaan, että ” Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa siten, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä”. Tältä osin meiltä on jo homma hoidettu, pitää vaan jaksaa pitää hyvää laatua yllä jatkossakin.


Sataedussa on KESU:a käytä läpi eri foorumeilla, viimeksi johdon seminaarissa kuluvalla viikolla. Lähivuodet ovat taloudellisesti haastavia, niin OKM:n kuin TEM:in rahoitus vähenee. Lisäksi nuorisoikäluokka vähenee. Olemme valmistelleet uudenlaista organisaatiota, jolla pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin.


Kuun vaihteessa esittelen uuden organisaatiomallin tarkemmin yhtymähallitukselle. Johdon seminaarissa käydyissä keskusteluissa nousi hyviä ehdotuksia siitä,  mitä kaikkea pitää miettiä ja ottaa huomioon tulevassa organisaatiossa.


Osaaminen edellä

Usein seminaarikeskustelussa tuli esiin termit ”osaaminen edellä” ja ”opiskelija edellä”. Esitykseni uudeksi tavaksi organisoida toiminta on koota osaaminen sopivasti yhteen. Lähtökohtana oli käytännössä kaksi eri vaihtoehtoa, ammattiopisto-aikuisopisto-rakenne ja toimiala-rakenne.


Tavoitteena on tehdä päätökset uudesta organisaatiosta kevään aikana. Muutokseen liittyy tietysti henkilövalintoja, uuden organisaation avainhenkilöt ovat selvillä kesälomakauden alussa.


Tulevassa Sataedussa on tarkoitus koota osaaminen kahteen eri toimialaan, tekniikan toimialaan ja palvelutoimialaan. Paikkakunta ei ole toiminnan keskiössä vaan sataedulaisten osaaminen, kootaan saman alan osaaminen yhteen ja mahdollistetaan paikkakuntien yli menevä osaamisen yhteistyö. Tekniikan toimialalle kootaan meidän rakennus-, metalli, sähkö-, autonasennus- ja logistiikka-ala. Muut alat ovat palvelutoimialalla. Palvelutoimialalla on aloja lukumääräisesti enemmän.

Ruorissa lisätietoa organisaatiouudistuksesta ja sen etenemisestä.


Työviikko päättyy mukavasti juhlien, Sataedun perinteinen henkilöstöjuhla on tällä kertaa Kokemäellä. Viime vuonna on oltiin Kankaanpäässä ja 2010 juhlittiin Ulvilassa. Ammattiopiston väki on valmistellut juhlaa. Sen verran järjestelyistä on tietoa tihkunut, että meitä sataedulaisia odottaa taas upea ja varmasti kauan muistettava juhla.

Lisää uusi kommentti