Talouspohdintaa

21.05.2013 08:14 -- matiso

Kevät on mennyt kovin nopeasti. Johtoryhmätyöskentelyn näkökulmasta eniten työtä on aiheuttanut talouden tiukkeneminen ja se, millä keinoilla pysymme budjetissa ja samalla varmistamme meidän opiskelijoillemme laadukkaan opetuksen.  Kokonaisuutena henkilöstömenoja säätämällä saamme suurimman taloudellisen vaikutuksen. Tulemme myös arvioimaan tilatarpeemme mahdollisimman tarkkaan samalla, kun opiskelupaikat vähenevät tulevina vuosina.

Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja johtoryhmässä olemme tehneet erilaisia laskelmia siitä, miten pääsemme taloudellisesti nollatulokseen tänä vuonna. Ensimmäisen neljänneksen taloudentoteuma näytti jonkin verran miinusta, toimenpiteisiin pitää siis ryhtyä ja osin niihin on jo ryhdyttykin.

Nykyisellä tiedolla paikkavähennykset ja opiskelijakohtainen yksikköhinnan lasku tarkoittavat Sataedulle lähes 3 miljoonan euron vähennystä viime vuodesta vuoteen 2016. Nyt pitää osata arvioida pitkäjänteisesti ne toimenpiteet, joilla toimintakyky säilyy ja pystymme toimimaan jatkossakin sillä hyvällä tasolla jolla olemme olleet viime vuodet.