Satakunnassa tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa

18.12.2017 10:49 -- matiso

Alla oleva kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 18.12.2017.

 

Satakunta on mielenkiintoisessa tilanteessa. Usealla mittarilla me olemme taantuva maakunta, jonka väkimäärä on vähentynyt jo pitkään, ja huolestuttavaa on juuri nuorten ja työikäisen väestön väheneminen. Samaan aikaan olemme kärkipäässä vahvan teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden osalta.

Esko Ahon siltasopimusraportti positiivisesta rakennemuutoksesta julkaistiin elokuussa. Sen mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan osalta on keskeistä varmistaa kasvun tukeminen lähivuosina. Uusia työpaikkoja syntyy useita kymmeniä tuhansia. Ahon raportissa korostuvat paikalliset ja kansalliset toimenpiteet ja niiden tehokas yhdistäminen.

Raportissa on useita eri ehdotuksia. Tässä on muutama huomio osaavan työvoiman saatavuuteen sekä koulutukseen ja osaamiseen. Näillä kahdella osa-alueella on keskeinen rooli työmarkkinoiden kannalta. Lukumääräisesti arvioituna suuri osa osaavan työvoiman tarpeesta kohdistuu ammatillisen koulutuksen saaneeseen työvoimaan. Kun kyse on useasta kymmenestä tuhannesta työpaikasta, on selvää, että edes merkittävä kotimaisen työvoiman liikkuvuus ei riitä, vaan tarvitaan myös EU/ETA-alueen sisällä tapahtuvaa ja myös sen ulkopuolista työperäistä maahanmuuttoa. Tämä asettaa paineen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kaikille eri koulutusmuodoille vastata kasvavaan tarpeeseen.

Meidän pitää tehostaa nykyistä toimintaamme varmistaaksemme osaavan työvoiman saatavuuden alueemme yrityksissä. Lisäksi meidän pitää uudistaa ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhteistyössä yritysten kanssa. Uudistunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö tarjoaa siihen hyvät edellytykset.

Merkittävä muutos Varsinais-Suomen ja Satakunnan työelämässä muuttaa myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien koulutustarjontaa. Näitä ennakoivia arvioita teemme säännöllisesti. Toimenpiteiden ajoituksella on merkitystä: millä koulutuksella pystymme tarjoamaan nopeita ratkaisuja osaamistarpeeseen ja millä puolestaan vähän pidemmän aikavälin tarpeisiin. Työvoimakoulutuksen merkitys korostuu lyhyen aikavälin tarpeissa, ja nuorten perustutkintokoulutuksella vastaamme enemmän pitkän aikavälin tarpeeseen.

Osaamisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on osaavan työvoiman riittävyys. Aktiivisilla työperäisen maahanmuuton toimilla pystymme toivottavasti varmistamaan työelämän tarvitseman osaamisen. Tässäkin ammatillinen koulutus on avainroolissa. Jos on tarve täydennyskoulutukseen tai esimerkiksi työturvallisuuskoulutukseen, ammatillinen koulutus varmistaa osaltaan esteetöntä pääsyä työmarkkinoille. Työperäisessä maahanmuutossa on lähes poikkeuksetta tarve myös kotouttavaan koulutukseen, jotta Suomeen tulo ja täällä asuminen muodostuisi hyväksi ja turvalliseksi kokemukseksi. Maakunnan oma työvoima ei riitä turvaamaan tulevaa kasvavaa työvoiman tarvetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää uusi kommentti