Kilpailuneutraliteetista ja organisaatiouudistuksesta

20.04.2012 13:05 -- matiso

Kuntien ja kuntayhtymien kilpailusta toiminnasta tehtiin selvitys muutama vuosi sitten, taustalla oli EU komissio. Komissio, kuten sen kuuluukin, pitää ehdottomasti kiinni vapaasta kilpailusta. Erityisinä kohtina nousivat esiin mm. ruokapalvelu, satamat, energialaitokset.


Tällä hetkellä valmistelu ei ole vielä edes edennyt hallituksen esitykseksi. Koulutuspalvelut olivat ulkona jo selvitysvaiheessa. Koulutuspalvelut eivät ole mukana nyt suunnitellussa lainvalmistelussa. Meillä koulutuksenjärjestäjillä ei ole velvoitetta yhtiöittää toimintaamme. Aika tulee näyttämään, ovatko kilpaillut koulutuspalvelut jossain vaiheessa yhtiöittämislainsäädännön piirissä. Ei siis ole syytä hötkyillä.


Sataedun hallintouudistus etenee kunnissa, meillä on 17 omistajakuntaa, näistä neljä on päättänyt perussopimuksesta, noin kymmenessä kunnassa esitys on ollut kunnanhallituksen päätettävänä. Tähän asti kaikki päätökset ovat tukeneet Sataedun haluamaa muutosta. Alkuvaiheessa muutos etenee näillä ylätason päätöksillä. Kuntien valtuustot kokoontuvat nykyään tavanomaisesti  kahden kolmen kuukauden välein. Aikataulu näyttää siltä, että perussopimus on päätetty kunnissa toukokuun lopulla, viimeistään kesäkuussa.


Sataedun ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous, siinä on yksi edustaja jokaisesta omistajakunnasta. Yhtymäkokous päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännössä määritellään päätöksentekovalta ja -vastuu. Siinä on myös lueteltu johtavat viranhaltijat. Organisaatiouudistuksen kannalta hallintosääntö on avainasemassa. Siitä voidaan päättää vasta kun perussopimus on käsitelty kunnissa.

Nyt arvio on, että Sataedulla on hallintosääntö kesäkuussa päätetty. Samoin tavoitteena on myös, että yhtymähallitus päättää johtavista viranhaltijoista kesäkuussa. Siinä vaiheessa on onkin hyvä jäädä kesälomille!


Varsinainen muutostyö alkaa kesälomakauden jälkeen, syksy tulee olemaan tiivis. Meillä on paljon käytännön asioita sovittavana ja menettelyjä hiottavana. Uusi tapa organisoida Sataedu on myös erilaisten toimintakulttuurien kohtaamista. Olemme harjoitelleet nyt muutaman vuoden ja päässeet hyvään alkuun.

Lisää uusi kommentti