Henkilöstöpäivä 7.8. puheenvuoro

09.08.2017 15:22 -- matiso

Henkilöstöpäivä 2017 avauspuheenvuoroni

Sataedulla oli ensimmäinen kerta teltta SuomiAreenassa, siitä tuli paljon hyvää palautetta ja paljon uusia kontakteja, nyt Sataedu varmasti tunnetaan paremmin. Saimme myös hyvin näyttävää julkisuutta kun presidenttipari vieraili Sataedun teltalla, siinä yhteydessä rouva Jenni Haukiolle luovutettiin jalkinealalla tehdyt kengät. Kengät olivat supikkaat, kahdesta nahanpalasta tehdyt perinnejalkineet. Rouva Haukio kehui jalkineita hyvin istuviksi ja kuva jalkineista olikin presidentin Facebook sivuilla samana päivänä.

Ammatillisen koulutuksen reformi on nyt vaiheessa, jossa lainsäädäntö on hyväksytty ja asetukset ovat lausunnolla, näitä mennään varmaan moneen kertaan läpi tämän ja huomisen päivän aikana, ja tietysti ne ovat esillä pitkin syksyä. Opetusministeriö on lähettänyt järjestämisluvasta esityksen koulutuksen järjestäjille, siihen vastaamisen määrä on 11.8. Järjestämislupa on ehdotus meidän koulutustarjonnasta ja –tehtävästä 1.1.2018 lukien. Järjestämisluvasta puuttuu kolme tehtävää kaikilta koulutuksen järjestäjiltä, työvoimakoulutus, vankilakoulutus ja laajennettu oppisopimus tehtävä. Tulemme hakemaan kaikkia näitä kolmea. Työvoimakoulutus ja vankilakoulutus ovat tehtäviä, joita olemme hoitaneet tähänkin asti, on luonnollista, että haemme niitä tulevaankin tehtäväämme. Laajennettu oppisopimustehtävä on luonteva olla jatkossakin meidän työkaluvalikoimassa, nytkin teemme laajasti yhteistyötä oppisopimuksessa eri oppisopimustoimijoiden kanssa. Meillähän ei nyt ole nyt lisäkoulutuksen oppisopimuksen järjestämislupaa, tämä puute on peruja Satakunnan oppisopimuskeskuksen purkamisesta vuoden 2012 lopussa. Uudessa järjestämisluvassa oppisopimuskoulutus kaikessa laajuudessa tämäkin kuuluu meidän lupaamme.

Teimme viime vuonna Saskyn kanssa määräaikaisen sopimuksen logistiikan koulutuksesta Parkanossa, siellä on nyt opiskelijaryhmä alkamassa koulutuksensa. Saskyllä ei ole koulutuksen järjestämisluvassa logistiikkaa, tässä syy, että me aloitamme koulutuksen Parkanossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottamassa järjestämisluvassa meillä on tehtäväksi annettu logistiikan koulutus Saskyn toimialueella.

Uudessa lainsäädännössä on useampi uusi määritelmä, yksi merkittävimmistä on opiskelijavuosi, opiskelijamäärä ja laskentapäivät jäävät historiaan ja uusi mitta on opiskelijavuosi, se on koko vuosi miinus 4 viikon loma-aika. Opiskelijaviikko on 5 päivää ja opiskelijapäivä on päivä, jolloin jonka aikana opiskelija osallistuu

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai sovitun mukaiseen:

”1) koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestettävään

tavoitteelliseen ja ohjattuun opiskeluun; tai

2) työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen

tai koulutussopimukseen”

Nykysysteemin mukaiseen opetukseen osallistuva opiskelija, joka on meillä n. 190 päivää, ei siis ole opiskelijana läheskään yhtä opiskelijavuotta.

Rahoitusasetus määrittää miten rahoitus tulee koulutuksen järjestäjälle. Puolet tulee opiskelijavuosien mukaan, 35% suorituksista, siis tutkinnon osista ja tutkinnoista, ja 15 vaikuttavuudesta, työllistyminen, palaute niin opiskelijoilta kuin työelämältä. muutos tulee voimaan vaiheittain, nyt ei vielä edes kerätä kaikkia tietoja mitkä tulevaisuudessa vaikuttavat rahoitukseen. Tätäkin käsitellään tänään ja huomenna tarkemmin, haluan korostaa muutamaa asiaa, viime vuonna pilotoimme työelämäpalautteen kokoamista kahdella opintoalalla ja tänä vuonna tavoitteena on kerätä palautetta kaikilla aloilla, keväällä emme siinä käytännössä onnistuneet. Hoidetaan nyt syyslukukaudella palautteen kerääminen kunnialla kotiin. Meidän on aivan välttämätön muuttaa toimintaamme uuden lainsäädännön mukaiseksi. Jos ei ole kerättyä palautetta, ei ole myöskään siitä tulevaa rahoitusta.

Toinen merkittävä asia on opiskelijarekisterin ajantasaisuus, erityisesti juuri suoritusten osalta. Tässä meidän pitää selvästi muuttaa toimintaamme, opiskelijan tiedot pitää olla ajantasaisesti rekisterissä, ei pöytälaatikossa tai hyvässä muistissa. Niitä ei kerätä vähän ennen valmistumista vaan ne ovat ajan tasalla koko ajan.

Uusi kuntalaki tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.6.2017. Meillä se tarkoitti perussopimuksen ja hallintosäännön uudistamista, lisäksi se tuo jonkin verran vaatimuksia, mitä tietoa pitää olla saatavilla meidän verkkosivuilla. Lisäksi meille tuli vahvempi raportointivelvoite omistajakunnille.

Jouduimme aloittamaan yt-neuvottelut keväällä merkittävästi heikentyneet taloudellisen tilanteen takia. Rahoituksemme väheni yli kymmenen prosenttia viime vuodesta, kovin vähenemä on ammatillisessa peruskoulutuksessa, noin 14 % viime vuodesta.

Tämän vuoden budjetti on laadittu 1,2 M€ miinuksella, on todennäköistä, että joudumme tekemään muutoksen vielä tähänkin, miinus tullee olemaan vielä suurempi. Vuoden 2018 rahoituksesta emme vielä tiedä, mutta arvioimme, että se olisi suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Olemme olleet nykyisellä rahoitussysteemillä selvästi siellä tuloksellisella puolella, joten tulevan rahoituksen ei pitäisi kovasti pudota.

Aloitimme yt-neuvottelut touko-kesäkuussa ja jatkamme niitä aika tiiviillä tahdilla elokuussa, menemme läpi kaikki tukitoiminnot ja kaikki opintoalat. Tavoiteaikataulu on, että päättäisimme neuvottelut syyskuun aikana. Neuvottelujen päätyttyä, työnantaja tekee päätökset eri toimenpiteistä. Kokemus vuoden 2014 yt-neuvotteluista, joiden yt-toimenpiteistä viimeisimmät tehtiin kesällä 2016 ei ollut hyvä, siinä oli liian pitkä aika neuvotteluiden ja toimenpiteiden välillä. Nyt neuvotteluiden päättäminen ja toimenpiteet ovat ajallisesti lähekkäin. Toimenpiteinä yt-neuvottelujen päätyttyä ovat lomautus, osa-aikaistaminen ja irtisanominen. Osa henkilöstön vähenemästä toteutuu, kun määräaikainen tehtävä päättyy vuodenvaihteessa tai ensi keväänä.

Vaikka olemme yrittäneet valmistautua monin eri tavoin tähän voimakkaaseen rahoituksen vähenemään, irtisanomisia on varmaankin väistämättä edessä. Niistä ja muista yt-toimenpiteistä tehdään päätökset pian neuvotteluiden päätyttyä. Se minkä ehkä voi katsoa pieneksi lohdutukseksi on, että talouden alamäki pitäisi olla nyt saavutettu ja nyt pieni rahoituksen kasvu on mahdollista, se on tietysti merkittävältä osin meidän omissa käsissä.

Suomessa ollaan syntyneiden määrässä viime vuonna ja tänä vuonna luvuissa, joita on ollut viimeksi nälkävuosina 1800-luvulla. Satakunnan osalta luvut ovat erittäin huolestuttavia, vähän jo tulee mieleen ajatus ”viimeinen sulkee ovet”.

Syntyneiden vähennys vuosituhannen alkuvuosista on 15. Meillä on nyt aloittavina opiskelijoina vuosituhannen alussa syntyneet ja vuosi kerrallaan aina tulee se vähän pienempi ikäluokka toisen asteen koulutukseen. Tähän kun vielä lisätään Satakunnasta tapahtuva muuttotappio muualle Suomeen, olemme erittäin haastavan tilanteen edessä. Lisäksi, miten kehittyy lukio-amis kiinnostavuus, sillä on myös iso merkitys.

Tällaiseen vähittäiseen muutokseen on paljon vaikeampi reagoida kuin nopeaa ja rajuun muutokseen, koulutustarjontamme varmaankin vähenee, mutta toivottavasti ei suppene merkittävästi. Kaiken kaikkiaan ennakoinnin merkitys tulee kasvamaan vieläkin tärkeämmäksi. Henkilöstön osalta valtaosa vähenemästä tietysti hoituu eläköitymisten kautta. Miten vähennämme käytössä olevia tiloja järkevällä tavalla? Parasta aikaa teemme työtä tilojen vähentämiseksi, siitä kohta tarkemmin. Kun opiskelijamäärä vähenee vähittäin, missä vaiheessa on tarkoituksenmukaista vähentää tiloja? Toimitiloja ei vähennetä 2% per vuosi vaan se on aina suurempi määrä kerrallaan ja sitten ollaan niissä toimitiloissa useampi vuosi.

Kaiken hyvinvoinnin ja kehittymisen edellytys on jonkin sortin kasvu ja luottamus tulevaan. Yritysten näkökulmasta kaikkein tärkein asia mietittäessä yrityksen sijoittumista ja laajentamista on osaavan työvoiman saatavuus. Kesän mittaan on kuulunut huolestuttavia uutisia työvoimapulasta, pääkaupunkiseudulla pulaa osaavasta työvoimasta on laajemminkin ja muualla ehkä tiettyjen alojen osalta on selviä osaamiskapeikkoja. Näyttää jo siltä, että orastavan talouskasvun yksi rajoittava tekijä on selvästi osaavan työvoiman puute.

Jotta meillä olisi jatkossakin hyvinvointia ja palveluita täällä Satakunnassa, meidän pitää varmistaa osaava työvoima, niin määrä kuin laatu. Toivottavasti maakunnan päättäjät, niin nykyiset kuin tulevat, ottavat Satakunnan väkimääräkehityksen yhdeksi keskeiseksi kärkihankkeeksi. Jos emme saa maakuntaa kasvuun, jäämme auringonlaskun maakunnaksi ja siitä ei hyvää seuraa. Meillä on vahva vastuu ja halu vaikuttaa siihen, että osaavaa työvoimaa riittää jatkossakin, tarvitaan osaamista kaikista eri koulutusmuodoista. Sataedun pitää osata kouluttaa väkeä joka on tulossa työmarkkinoille kuin myös niitä jotka ovat vaihtamassa alaa tai hankkimassa uutta osaamista entisen vanhentuessa. Itse pidän yhtenä kaikkein toimivimpana ratkaisuna vahvaa työperäisen maahanmuuton ohjelmaa Satakuntaan ja koko Suomeen.

Meillä on lisäksi omia sisäisiä jarruja työvoimatarjonnan osalta, viime viikon lopulla julkistettiin selvitys, joka kertoo, että puolet työttömistä nuorista ei ole valmis muuttamaan työn perässä. Ennen kuin kokonaan syyllistämme nuoria tästä, pitää muistaa meidän mm. asumiseen liittyvät hidasteet, pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja omistusasujilla kovin erilaiset asuntomarkkinat eri osissa maata ja varainsiirtovero, joka myös toimii hidasteena.

Meidän tämän vuoden talousarviossa toiminnallisina tavoitteina on mm. keventynyt organisaatio, parempi johtaminen, tavoitteiden tarkempi seuranta. Samoin opettajan roolin muutos ja siihen liittyvä valmistautuminen on mainittu. Numeerisia tavoitteita on mm.  henkilöstön kelpoisuuteen, sairauspoissaolojen määrään, läpäisyyn ja keskeyttämiseen, työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä kansainvälisyyteen liittyen.

Meiltä väheni ja vähenee esimiestehtävissä olevien henkilöiden määrä puolella kymmenellä kuluvan vuoden aikana, ilman, että tulisi rekrytointia, tavoitteiden seurannassa olemme pyrkineet vahvistamaan toimintaamme, johtamisen onnistumisen osalta ehkä yksi tapa on arvioida henkilöstökyselyjen tuloksia. Sairauspoissaolojen osalta olemme alemmalla tasolla kuin kunnat keskimäärin, mutta meidän sairauspoissaolomäärät kokonaisuudessaan ovat korkeammat kuin opetusalalla kunnissa. Kelpoisuuden osalta lähestymme 90 % kelpoisuusastetta, paljon sen korkeammalle en usko, että pystymme yltämään. Läpäisyn osalta olemme selvästi kansallista ja maakunnallista tasoa korkeammalla. Sen sijaan meidän työllistymisen osalta olemme keskiarvoa, mutta kategoriassa läpäissyt, ei-työllinen, ei jatko-opinnoissa olemme selvästi keskiarvoa alempana.

Kansainvälisyyden osalta olemme selvästi Suomen parhaimmistoa, koulutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta arvioiden kansainvälisyys on yksi vaikuttavimmista tekijöistä. Opiskelijan vaihtojakso tai muu kansainvälisyyskokemus nostaa valmistuvat työllistymistodennäköisyyttä ja vähentää työttömyysriskiä. Opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi meillä on käynnissä ja käynnistää useampi kansainvälinen hanke, niiden työllistävä vaikutus on muutamia henkilötyövuosia seuraavan pari vuoden ajan. Niillä on oma merkityksensä nyt kun teemme päätöksiä eri opintoalojen henkilöstömääristä tuleville vuosille.

Yksi kansainvälisyyden muoto on koulutusvienti, olemme mukana Kiina-verkostoissa, joissa on mm. Samk ja JAO Jyväskylästä. Vielä tämän vuoden aikana teemme ensimmäisen koulutustarjouksen Kiinaan vanhustenhoidon koulutuksen osalta. Automaatioalalla emme ole vielä tarjousvaiheessa, mutta sielläkin koulutusviestin on tavoitteena. Koulutusviennissä toimintaperiaate on yksikertainen, teemme koulutusvientiä vain ja ainoastaan jos se on taloudellisesti kannattavaa. Onnistuessaan tällä olisi kahdenlaista vaikutusta, se toisi osaltaan lisätuloa Sataedulle ja toinen vaikutus olisi opettajien osaamisen selvä nousu kv-koulutusten toteuttamista kautta.

Opetttajien osaamisen varmistaminen oli yksi talousarvion tämän vuoden tavoitteista, tämä tavoite on nyt erittäin ajankohtainen, melkoiset muutokset ovat tapahtumassa lainsäädännön muutosten kautta, se pakottaa tai mahdollistaa kumpi vaan, meidät muuttamaan toimintatapoja. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä kasvaa tulevassa ammatillisessa koulutuksessa. Myös simulaatio-opetus ja erilaisten digitaalisten menetelmien osuus tulee kasvamaan. Sataedun opettajien osaaminen on avainasemassa siinä, miten Sataedu pärjää tulevaisuudessa.

Olemme tehneet erilaisia selvityksiä omasta toiminnastamme, viimeisin, joka vielä odottaa päätöksentekoa on, on selvitys logistiikka-alan koulutuksesta. Meillä on nyt kuljetusalan koulutusta Huittisissa ja Kokemäelle. Teimme aikanaan selvitystä, onko mahdollista keskittää koulutus yhdelle paikkakunnalle, heti selvityksen tekemisen jälkeen tuli kuntalain yhtiöittämisvelvoite kilpaillusta koulutuksesta, joka esti yhdistämisen. Nyt tilanne on muuttunut, kuljetusalan koulutus on nyt kaikki kuntayhtymässä, Sataedu osakeyhtiössä ei enää ole tätä koulutusta. Pyrimme siihen, että päätös mahdollisesta kuljetusalan koulutuksen keskittämisestä tehdään viimeistään syyskuussa.

Sataedu omistaa pääosan käytössä olevista tiloistaan. Tämä aiheuttaa oman hitautensa tilojen vähentämisessä. Harjavallassa olemme vuokratiloissa ja sieltä tilat vähenevät muutamalla opetustilalla nyt elokuun alussa. Nakkilassa luovumme kokonaan Pakkalassa olevista tiloista ja keskitämme Nakkilan toiminnot Villilään, osa koulutuksista siirtyy Kokemäelle. Kokemäellä asuntola on purettu viime viikkoina. Teknologia-alalla on tehty töitä useammalla paikkakunnalla synenergian kasvattamiseksi, samalla käytössä oleva tilat ovat vähentyneet. Huittisten osalta kiinteistö on nyt selvästi vajaakäytössä.

 

 

 

 

 

Lisää uusi kommentti