Artesaani, osaamisalana sisustusala

Artesaani
Koulutus alkaa: 
15.08.2018
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Taideteollisuusalan perustutkinto. Mielenkiintoinen ammatti monipuoliselta sisustusalalta oppisopimus- tai monimuotokoulutuksena. Työskentele alan asiakaspalvelussa, myynti- tai sisustustehtävissä. Oppisopimuskoulutus myös yrittäjälle.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Mielenkiintoinen ammatti monipuoliselta sisustusalalta oppisopimuskoulutuksena tai monimuotokoulutuksena.

Asuntojen arvon kasvaessa sisustusalan taitoja tarvitaan yhä enemmän. Sisustusalalla voi toimia myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä, erilaisten tilojen sisustajana tai yrittäjänä.

Työskentely sisustusalalla edellyttää kykyä ja halua toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteellisuutta, vastuullisuutta, ideointikykyä ja kädentaitoja. Sisustusalan työpaikkoina voivat olla esimerkiksi sisustusalan liikkeet, rautakauppojen sisustusosastot, huonekaluliikkeet, kangaskaupat, keittiökalustemyymälät ja -valmistajat, rakennus- tai maalausliikkeet, verhoomot ja ompelimot sekä messutoimistot.

Sisustusalan koulutuksessa perehdytään muun muassa eri sisustusmateriaalien käyttöön ja hoitoon, asiakaslähtöisten projektien hallintaan, verkostojen luomiseen, kustannustietoisuuteen sekä työturvallisuuteen. Lisäksi koulutuksen aikana laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmassa oma urapolku, edistetään oman osaamisen markkinointia sekä työllistymistä.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta tai monimuotokoulutusta ja sen aikana suoritetaan artesaanitutkinto, osaamisalana sisustus. Opiskelu on käytännönläheistä tarjoten laaja-alaiset valmiudet alalle, jossa voi toteuttaa itseään monipuolisesti.

Koulutus on tarkoitettu jo alalla työskenteleville tai alalle haluaville. Tutkinnon suorittaneet työllistyvät sisustusalalla esimerkiksi asiakaspalvelussa, myynti- tai sisustustyössä. Koulutuksessa täydennetään osaamista tai valmistutaan kokonaan uuteen ammattiin suorittamalla taideteollisuusalan perustutkinnon, sisustusalan osaamisalalla. Oppisopimuskoulutusta tai monimuotokoulutusta voidaan järjestää myös yrittäjälle.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suuri osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla, käytännön työtehtävissä, ja puuttuva osaaminen täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa.

Perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella tai monimuotokoulutuksena kestää noin 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Opintoja oppilaitoksessa on keskimäärin 8-10 päivää kuukaudessa. Näytöt järjestetään työelämässä. Lähiopetus järjestetään Kokemäellä. (Koulutus päättyy 29.5.2020 henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmasta riippuen)

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖJÄ:

 • Tyyli- ja arkkitehtuurihistoria 

 • Värioppi 

 • Valokuvaus 

 • Esitystekniikka ja portfolio 

 • Oman osaamisen markkinointi ja verkostoituminen 

 • Asiakaspalvelu- ja myyntityö 

 • Sisustussuunnittelu 

 • Pintakäsittely (kaluste ja sisäpinnat) 

 • Sisustustekstiilit 

 • Stailaus 

 • Työssäoppiminen 

 • Näytöt

Koulutus alkaa 15.8.2018 etätehtävillä ja ensimmäinen lähipäivä 20.8.2018.