Työssäoppiminen ulkomailla

Aikuisopiskelija voi suorittaa osan työssäoppimisestaan myös ulkomailla. Työssäoppimispaikka voi olla opiskelualan yrityksessä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavien opintoihin voidaan sisällyttää työssäoppimisjakso ulkomailla.

Ulkomailla työssäoppiminen vaatii omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Työssäoppimisen suunnitteluun ja käytännönjärjestelyihin kannattaa varata aina riittävästi aikaa. 

Työssäoppiminen on pääsääntöisesti palkatonta. Sataedu myöntää työssäoppimisjaksoon tukea tapauskohtaisesti. Tuen suuruuteen vaikuttavat työssäoppimisjakson pituus ja kokonaiskustannukset. Opiskelupaikan kv-työssäoppimisesta vastaava henkilö auttaa sopivan vaihtoehdon löytämisessä. 

Työssäjakso ulkomailla edellyttää aina asiasta sopimista ja suunnitelman kirjaamista omaan henkilökohtaistamissuunnitelmaan, Heksuun.

 Sataedun kansainväliset yhteistyökumppanit ja toimipaikkojen kv-yhteishenkilöt näet täältä.