Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto

 

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa. Tutkintojärjestelmä on kolmitasoinen: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Näyttötutkinnot ovat riippumattomia ammattitaidon hankkimistavasta. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa huomioidaan aina opiskelijan aikaisempi koulutus, työkokemus ja osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma näyttötutkinnon suorittamiseksi. 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää ammatillista perustutkintoa syvällisempää ammatinhallintaa. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito kattaa jonkin laajahkon ammatin erikoisalueen. Ammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona tutkintotilaisuudessa.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaatii vielä ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Erikoisammattitutkinto suoritetaan aina näyttötutkintona tutkintotilaisuudessa.