Henkilökohtaistaminen

 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnon suorittajan ohjaus-, opetus- ja tukitoimien yksilöllistä suunnittelua ja toteuttamista.

Henkilökohtaistamisessa huomioidaan tutkintoa suorittavan resurssit, opinnot, osaaminen, työkokemus ja harrastukset. Taustatietojen lisäksi henkilökohtaistamisessa huomioidaan opintojen etenemisen, työssäoppimisen ja tutkinnon osien suorittamisen suunnittelu sekä yksilöllisesti tarvittavat tuki- ja ohjaustoimet. Tutkintoa suorittavalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aiemmat opinnot tai muu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Näin vältetään opintojen päällekkäisyyksiä ja lyhennetään opiskeluaikoja.

Tutkintoa suorittavan on esitettävä asianmukainen todistus osaamisestaan. Osaamisen tunnustaminen voi koskea lukio-opintoja, toisen ammatillisen perustutkinnon opintoja, työkokemusta ja ulkomailla suoritettuja opintoja. Myös kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettuja opintoja sekä varusmies- ja siviilipalveluksessa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa.

Henkilökohtaistamissuunnitelma laaditaan kaikille tutkinnon suorittajille. Sitä laadittaessa noudatetaan Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräystä (43/011/2006). 

Ryhmänohjaaja ja tutkinnon suorittaja laativat henkilökohtaistamissuunnnitelman yhdessä opintojen alussa, ja sitä tarkastellaan lukukausittain opintojen edetessä.