Haussa olevat aikuisten koulutukset

Aikuisten koulutukset

Hae jatkuvassa haussa ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Opiskelun aloitusmahdollisuudet vaihtelevat tutkinnoittain. Tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia eri aloilla. Tutkintoja ja tutkinnon osia voi suorittaa oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppimisessa voi myös hyödyntää verkko-oppimisympäristöjä. Opintoja voi rahoittaa tilanteesta riippuen esimerkiksi opintotuella, aikuisopintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuksella. Varaa aika opinto- ja uraohjaukseen: katso lisätiedot JATKUVA HAKU.

Koulutus antaa kokeneelle yrittäjälle näkökulmia ja käytännön keinoja yrityksensä kehittämiselle. Koulutuksen aikana suoritetaan yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Haku 16.10.2018 asti.
Jatkuva haku
31.08.2018 - 16.10.2018
Koulutus vahvistaa esimiestaitoja ja tuo suunnitelmallisuutta talouden seurantaan. Koulutuksessa toteutetaan työyhteisöä kehittävä projekti ja suoritetaan kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto. Haku 16.10.2018 asti.
Jatkuva haku
31.08.2018 - 16.10.2018
Koulutus antaa osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä, perehdyttää työntekijöitä työpaikkaan ja tehtäviin sekä perustiedot esimiestyöstä. Haku 16.10.asti.
Hakuaika:
31.08.2018 - 16.10.2018
Hyvinvointineuvojan koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työstä hyvinvointialan asiakaspalvelutehtävissä. Joustava ja työpainotteinen koulutus. Haku 31.10. asti.
Jatkuva haku
09.04.2018 - 31.10.2018
Opiskele klassisen hieronnan osaajaksi, lihashuollon ja hyvinvoinnin sekä terveyden ammattilaiseksi. Tutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran terveydenhuollon ammattinimi­kettä ”koulutettu hieroja". Haussa Kokemäellä.
Jatkuva haku
31.05.2018 - 04.11.2018
Koulutusta päivä- ja monimuoto-opintoina. Mahdollisuus opiskella myös oppisopimuksella tai työn ohessa. Seuraava haku 5.11.2018 asti.
Jatkuva haku
17.05.2018 - 05.11.2018
Hammashoitaja huolehtii hoitoympäristöstä ennen ja jälkeen hoidon; valmistelee instrumentit, aineet, laitteet ja ympäristön sekä huolehtii näiden huollosta, puhdistuksesta ja desinfioinnista. 
Jatkuva haku
17.08.2018 - 05.11.2018
Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee jalkojenhoidossa sosiaali- ja terveysalalla ja tekee yhteistyötä moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.
Jatkuva haku
03.09.2018 - 05.11.2018
Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Tutkinto on henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.
Jatkuva haku
16.09.2018 - 30.11.2018
Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia tehtäviä perustason tehtävien lisäksi omalla osaamisalueellaan.
Jatkuva haku
01.08.2018 - 01.12.2018
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut lähihoitaja suunnittelee ja toteuttaa vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää hoitoa.
Jatkuva haku
02.10.2018 - 03.12.2018
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen työympäristöissä.
Hakuaika:
02.10.2018 - 03.12.2018
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.
Hakuaika:
02.10.2018 - 03.12.2018
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista.
Hakuaika:
02.10.2018 - 03.12.2018
Vammaistyön osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.
Hakuaika:
02.10.2018 - 03.12.2018
Työvoimakoulutus, lähihoitajakoulutus käynnistyy Harjavallassa tammikuussa 2019. Haku 4.12.2018 asti.
Hakuaika:
18.09.2018 - 04.12.2018
Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. Haussa 15.12.2018 asti
Jatkuva haku
01.08.2018 - 15.12.2018
Työvoimakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle.
Hakuaika:
09.10.2018 - 16.12.2018
Työvoimakoulutusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle.
Hakuaika:
09.10.2018 - 16.12.2018
Opiskele merkonomiksi. Myös oppisopimuksella! Oman työn ohessa. Asiakaspalvelu, myynnin, markkinoinnin tai taloushallinnon töihin osaamista. Tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden. Jatkuva haku.
Jatkuva haku
20.08.2018 - 31.12.2018
Toimitilahuollon osaamisala. Jo alalla työskenteleville, alan opintoja suorittaneille tai alasta kiinnostuneille ammatinvaihtajille ja yrittäjyyttä suunnitteleville.
Jatkuva haku
26.08.2018 - 31.12.2018
Myynnin ammattitutkinto on myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä jo toimiville tai alalle haluaville. Myös työttömille. Kankaanpää ja Kokemäki. Koulutukseen on jatkuva haku: Kysy! aloita opiskelu joustavasti. Haku 16.01.2019 asti.
Jatkuva haku
31.08.2018 - 16.01.2019
Taloushallinnon osaamisala. Taloushallinnon ammattilainen työskentelee vastuullisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Alan ammattitutkinto vahvistaa aiempaa osaamista. Verkkokoulutus. Haku 30.01.2019 asti.
Hakuaika:
31.08.2018 - 30.01.2019